2009 

White Sea Biological Station, Moscow State University

 

Project: Reproduction and development of marine invertebrates (preparation for the Embryology course)

Nataliya Budaeva & Sofia Pyataeva

IMG_2448
methods2
methods1
methods4
methods5
Gammarus
Gammarus1
Gammarus20
Gammarus3
Gammarus4
Gammarus19
Gammarus6
D_pumila1
D_pumila5
G_loveni20
G_loveni21
Bryozoa0
Bryozoa1
Bryozoa2
Bryozoa3a
Bryozoa3
Bryozoa5a
Bryozoa4
A_rubens0
A_rubens2
A_rubens3a
A_rubens3b
A_rubens3c
A_rubens3d
A_rubens3e
A_rubens4
A_rubens5
Pontonema1
Pontonema2
Pontonema4
O_aculeata
O_aculeata6
Nemertini30
Nemertini29
Mytilus1
Mytilus3
Mytilus2
Mytilus6
Mytilus10
Mytilus12
Mytilus18
L_saxatilis1
L_saxatilis2
L_saxatilis3
L_saxatilis5
L_saxatilis4
L_saxatilis7
L_saxatilis20
L_saxatilis19
S_broebachiensis1
S_broebachiensis2
S_broebachiensis6
S_broebachiensis10
S_broebachiensis9
S_broebachiensis13
S_broebachiensis19
S_broebachiensis18
Pteraster1
Pteraster2
Pteraster4
Pteraster5